20 dec. 2015

FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT - Herrens moder

Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem!
Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren , Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont.

På den dagen skall det sägas till Jerusalem: "Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla!

Herren , din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel." (Sefanja 3:14-17)

Inga kommentarer: