16 dec. 2015

Ständigt växande tro

David Wilkerson, Augusti 2001

"Apostlarna sade till Herren: 'ge oss större tro'" (Lukas 17:5).

 Männen som utgjorde Kristi inre cirkel bad sin mästare om något viktigt. De ville ha en större förståelse över trons mening och gärningar. De sade i själva verket, "Herre vilken sorts tro önskar du av oss? Ge oss en uppenbarelse om den tro som behagar dig. Vi vill få tag på trons fullaste mening."
På ytan, verkade deras begäran vara berömvärd. Men jag tror att lärjungarna bad Jesus om detta för att de var förvirrade. I det förra kapitlet, hade Kristus förbryllat dem, när han sade. "Den som är trogen i smått är trogen också i stort... om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?" (16:10-11)

Jesus visste att hans efterföljares kött ville undvika vad de ansåg vara en mindre tro. Så han sade åt dem, "Om du är trofast i de små sakerna, de grundläggande delarna i tron, kommer du att vara trofast i större saker också. Så visa dig trovärdig i trons grundläggande saker. Annars, hur kan du bli anförtrodd med det som är större?"

Om vi skall vara ärliga, så får vi erkänna att vi liknar Jesu lärjungar. Vi vill också gå rakt till de stora sakerna i tron, att få tron som kan förflytta berg. Och, precis som lärjungarna, så dömer vi ofta tron på synliga resultat.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: