20 dec. 2015

Budskap inför julen - Bramwell Booth del 4 av 4

Frälsningsarméns andre general skrev för mer än hundra år sedan ett budskap om julen till sina frälsningssoldater. Budskapet finns återgett i boken "Thoughts for Salvationists about their Lord" (Tankar till frälsningssoldater om deras Herre). Budskapet om julen publicerades i början av 1900-talet och återges här med översättning till svenska av Rut Baronowsky.

Fattigdom och att vara utan vänner är ofta förenat med ett gott hjärta
Det fanns inget hem för Jesus i Betlehem. Det fanns inte plats för honom på härbärget. Där fanns ingen vagga i stallet. Där fanns ingen beskyddare när Herodes bestämde sig för att döda. Vilken märklig värld vi lever i! En barnunge skulle kunna öppna våra ögon för det uppochnervända i detta sakernas tillstånd. Härlighetens konung hade ingen plats där han kunde vila sitt huvud! Maria, som verkligen var stark i tron, måste ändå fly till Egypten med den lilla babyn. Det var inte bara värdshuset som visade bort dem, efter en tid avvisades de också ur stallet!
Han kom för att ta alla människor till sitt hjärta, men de förkastade honom som en förbrytare innan de ens hade sett honom.
Så vad kan vi då säga, vi som vet vad det betyder att vara älskad av honom? Våra hjärtan är på något sätt nedtyngda av skammen och sorgen över att han måste lida på detta vis, men ändå  känner vi en hemlig glädje för att han utstod lidandet så väl! För av all storhet som detta barn uppvisade, var ändå hans hjärtas storhet det allra största. Romanisterna (katolikerna?) talar om ”Jesu heliga hjärta”. Jag skulle hellre benämna det ”Jesu hjärta som övervinner allt”. För det var hans överflödande kärlek som till slut gav honom segern.
Är du som läser detta fattig, har du blivit utkastad av dem du håller av, lever du som invandrare i ett främmande land, har du drivits hit och dit, trakasseras du öppet av fiender eller har du sårats av hemlig fiendskap? Låt mig säga till dig, kom ihåg din Herres fattigdom och hur han ofta var utan vänner; kom ihåg hur han under sin barndom kastades hit och dit; det anspråkslösa hemmet i Nasaret, där hans familj slutligen samlades – var trots sin nakenhet och sin kamp för brödfödan – en fridens och överflödets plats, om man jämför det med stallet, med flykten till Egypten och vistelsen där borta i främmande land.
Är du min käre vän frestad att klaga över din trånga tillvaro, över dina begränsade möjligheter att få briljera inför andra, eller över bristen på uppskattning över din tjänst, dina gåvor och din kapacitet från dem som borde ge dig denna uppskattning? Kom ihåg Barnet, och de många långa åren då han ödmjukade sig bland dem som hade lägst status, i de små omständigheterna runt snickarens skjul och den sömniga lilla judiska byn. Är du trött ibland för att du fått utstå hat och avundsjuka, i hemlighet eller helt öppet, från människor för vilka du inte känner något annat än välvilja, från dem som kanske en gång var glada över din vänskap? Ja, när detta händer, kom ihåg din Mästare, och Herodes hat när han försökte döda Barnet. Försök att dra dig till minnes människornas bitterhet både den hemliga och den öppna, både den som kom från de religiösa och en som kom från de icke religiösa, en bitterhet som fick dem att jaga honom medan han ännu var ett spädbarn och sedan genom hela hans liv.
Men mitt i allt detta fanns Hans stora hjärta fullt av passionerad kärlek! Välsignat är hans namn för evigt! Oavsett om fattigdomen, det lidande och hatet som han fick utstå var till nytta eller ej, så fanns det där i honom Hela världens mest fantastiska hjärta. Så hur är det med dig? Kan du förbli densamme när du har förstått att han älskar dig? Kan du fortsätta att vara småaktig och trångsynt, och hysa intressen och känslor som är små och trånga? Vill du inte resa dig upp, så som han stod upp, resa dig över alla de andliga pygméernas små ambitioner, dem som du möter överallt, och beslutsamt blicka framåt, utanför dina egna små cirklar och utanför de låga mål som din omgivning satt upp? Var så säker, detta är vad du borde göra. Och var så säker, vår heliga Frälsare kan göra det möjligt för dig att göra det. Och var så säker, världens största behov är ”Stora hjärtan”. Ska inte du äga ett sådant?

Inga kommentarer: