3 maj 2017

Din bibelsyn avgör vad du ´hör´ när du läser Bibeln

Din bibelsyn är helt avgörande för vad det är du hör när du läser Bibeln. Om du tror att Bibeln är Guds ord läser du det på ett helt annat sätt än om du tror att Bibeln bara är vad människor en gång trodde om Gud.

I det ena fallet är det Gud som talar till dig, i det andra fallet är det bara en människas åsikter som du läser.

Man kan tänka sig att våra olika uppfattningar om Bibeln kan illstreras på detta sätt:

- Längst ut till höger tänker man sig att Bibeln är Guds ord. Det vill säga att då vi läser Bibeln hör vi Gud tala.
- En mittenposition kan vara att Bibeln innehåller Guds ord. Det vill säga att vi kan finna Guds tilltal i Bibeln, men att det också finns mycket som bara är människotankar.
- Längst till vänster kanske man tänker att Bibeln är vad människor tänkte om Gud. Vi kan studera vad Paulus trodde om Gud, eller vad David trodde om Gud, men det är bara människors ord om Gud.
- Sedan finns det naturligtvis en mängd mellanliggande positioner utefter denna linje.

Den akademiska teologin studerar Bibeln utifrån positionen längst till vänster. Man bortser från frågan om Gud finns och studerar Bibeln som om Gud inte fanns. Det är kanske därför många förlorar sin tro då de läser teologi på universitet.

Detta är ingen kritik på mot akademisk teologi, det är bara ett konstaterande. Och kanske måste det vara på det sättet. Det vore orimligt att man skulle få högskolepoäng efter hur mycket man trodde på Bibeln.

Jag tror att det är rätt att påstå att många kristna har rört sig mot vänster på skalan. För hundra år sedan var kristenheten mer "bibeltroende", medan man idag möter alltfler kristna med en mer liberal bibelsyn.

Varför är detta viktigt? Jo det är viktigt för man kan till exempel inte ta emot förlåtelse från Gud om man inte tror att det är Gud som har lovat det. Man kan inte heller bli frälst om man inte tror att det är Gud som har lovat det.

Det räcker inte med att tro att Johannes trodde att vi kunde få förlåtelse för våra synder, eller att Paulus trodde att vi kunde bli frälsta genom hjärtats tro och munnens bekännelse.

Vår bibelsyn är helt avgörande för vårt kristna liv. Då vi lämnar posititonen "Bibeln är Guds ord" går vi ut på ett gungfly där det är vi själva som ska avgöra vad som är Guds ord och vad som människors ord i Bibeln. Förmodligen kommer det att innebära att alla har sin egen Bibel. Man tror på de bibelord man håller med om och bortser från de som man inte vill vara med om.

Jesus hade en bergfast tro på att Bibeln är Guds ord och den högsta auktoriteten:

  • Matt 4:10 Det är skrivet
  • Luk 10:26 Vad står skrivet?
  • Luk 24:44 Allt måste uppfyllas
  • Matt 5:18 Inte minsta bokstav, inte minsta prick i skriften skall förgå
Då Jesus i Mark 12:36 citerar kung David i gamla testamentet (Ps 110:1) säger han att David var driven av den helige Ande.

Då Jesus i Matt 22:31 citerar 2 Mos 3:6 hänvisar han inte till Moses utan till ”Vad Gud har sagt er.”
___________________
Till eftertanke:
Hur ser jag på Bibeln och vilka konsekvenser får det för mitt kristna liv?
___________________

Inga kommentarer: