8 maj 2017

Yoga i kyrkan – har kyrkan förlorat tron på sin egen tro?

Det var en gång en kyrka som hade en tro. En tro på att Gud hade uppenbarat sig själv genom Bibeln. 

Men allteftersom tiden gick började prästerna och pastorerna tro allt mindre på att Bibeln är Guds ord. 

Eftersom man trodde mindre på bibelordet tonade man ned förkunnelsen och fyllde i stället innehållet i gudstjänsten med andra saker som man trodde skulle kunna få folk att fortsätta gå i kyrkan.

Men det blev allt glesare i kyrkbänkarna. Och varför skulle förresten folk komma till en kyrka som inte längre trodde så mycket på sin egen tro?

Eftersom prästerna och pastorerna
 inte längre trodde så mycket på bibelordet så sökte de ängsligt efter andra saker som kunde dra folk till kyrkan. De förstod att österns religioner var populära, så de började inbjuda till Yoga,  Qiqong och andra aktiviteter som har sitt ursprung i österns religioner.

Visserligen står det klart i Bibeln att Gud är väldigt starkt emot religionssammanblandning, men man tänkte inte så mycket på det. Man trodde ju inte längre så mycket på det som stod i Bibeln.

Så den ena kyrkan efter den andra utökade sin repertoar med Yoga och andra övningar med förhoppningen att folket skulle komma till kyrkan. Men trots alla ansträngningar och det goda uppsåtet så lyckades man inte dra till sig de stora skarorna. Faktum är att det blev tvärtom.....

Vad kyrkan behöver är inte mindre tro på sin egen tro, utan mer. Den ena undersökningen efter den andra visar att bibeltroende församlingar växer och att mer liberalt inriktade församlingar minskar. Se till exempel en helt ny undersökning som Washington Post skriver om i början av året: ”Liberal Churches are dying, but conservative churces are thriving
(Länk: Klicka 
HÄR)

Det kanske till slut blir så att vi måste välja och ta ett beslut liknande Josuas:
Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.” (Joh 24:15)

eller som Elias säger:
"Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." (1 Kung 18:21 FB).


/PB

Inga kommentarer: