17 maj 2017

Vår bibelförståelse är beroende av den Helige Ande(Detta är det femte inlägget i serien BIBELSYN OCH BIBELBRUK. De tidigare inläggen finner du HÄR)

"Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand." 2 Petr 1:20 utesluter möjligheten till en bibelförståelse utan den helige Ande.

1 Kor 2:14 säger samma sak. Guds ord inte kan förstås på ett mänskligt sätt, utan bara genom den helige Ande.

Dessa två bibelord tydliggör att man inte kan förstå Guds ord utan den helige Ande. Man kan studera hela Bibeln och läsa all facklitteratur om bakgrunden till alla bibliska händelser utan att förstå vad Bibeln handlar om.

Å andra sidan kan den enkle olärde Bibelläsaren läsa en enda bibelvers och låta den helige Ande öppna ”hjärtats ögon” och plötsligt förstå vad Bibeln egentligen handlar om.

Vi har Guds rike omkring oss hela tiden, men vi kan inte se det om vi inte blir födda på nytt (Joh 3:3)

Logos och Rhema

I Joh 8:31 säger Jesus att de som förblir i hans ord verkligen är hans lärjungar. Det grekiska ordet som är översatt till ”ord” på svenska heter Logos.
Lite senare i samma kapitel säger Jesus att den som har Gud till far lyssnar till Guds ord. Det grekiska ordet som är översatt till ”ord” här heter Rhema.
Man skulle kunna säga att Logos är Guds allmänna ord, Bibeln.

Uppmaningen till oss är att vi ska förbli i Logos. Vi ska läsa, meditera, memorera och umgås med ordet. Men ibland kan vi uppleva att ett bibelord som vi läst många gånger förut blir levande och talar till oss. Det är som om Gud vill säga något alldeles personligt till oss i en speciell situation. Det kan vara ett ord av uppmuntran, vägledning eller tillrättavisning.

Vi kan förbli i Logos, men vi tar emot Rhema. Vi kan själva bestämma när vi ska läsa Logos, men Rhema är en gåva från Gud till oss personligen.

Jesus säger att den helige Ande ska påminna oss om vad han sagt. Det är som om den helige Ande ger oss ett Rhema då vi verkligen behöver det. Men man kan inte bli påmind om något man inte vet eller läst tidigare. Då vi förblir i ordet (Logos) ger vi den helige Ande arbetsmaterial för att kunna tala till oss.

Inga kommentarer: