18 okt. 2018

Barnmorskorna är hjältar i ett kallt samhällsklimat

- Katolskt Magasin -
I den svenska offentliga debatten talas det om “barnmorskeaffären” dâ man refererar till de barnmorskor som vägrar att utföra aborter på grund av sina övertygelser. Denna benämning förminskar allvaret i det som det i grund och botten handlar om: livets okränkbarhet och samvetsfrihet.

De barnmorskor som det stormar kring är hjältar vars civilkurage är beundransvärt. Dock behandlas deras ställningstagande som ytterligheter av majoriteten av det svenska medieetablissemanget. I en europeisk jämförelse är denna behandling främst ett tecken på hur inskränkt den svenska tankegången är kring livets begynnelse och kvinnors vilja beträffande de ofödda....

Att förneka att det liv de bär på är okränkbart, och erbjuda abort som den främsta utvägen om kvinnan inte klarar eller vill ta hand om barnet, är inte att tjäna kvinnors bästa intressen. Det handlar om två skyddsvärda individer som båda har rätt till skydd och stöd.

Ett samhälle som värnar om de mest sårbara och utsatta är också ett samhälle som förstår att respektera allas värdighet i andra skeden av livet, exempelvis i slutet av livet, en brännhet fråga i Sverige just nu. De ovan nämnda barnmorskornas vittnesmål är just det sanningssägande som behövs i Sverige, de är ett ljus i ett känslokallt samhällsklimat.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: