29 okt. 2018

Nu börjar vi läsa Daniels bok

I den dagliga bibelläsningen "UTMANINGEN - Gamla testamentet på 2 år" börjar vi nu läsa Daniels bok. Vill du få en miniandakt från dagens kapitel i ett mail varje dag? Perfekt att läsa på bussen eller var som helst i din telefon. Du behöver bara skriva ett mail till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. då kommer du med på utsändningslistan från nästa dag. Välkommen du också.

Här kommer en översikt över innehållet i Daniels bok från alltombibeln.se:

Boken om Daniel handlar inledningsvis om hans tid som fånge i Babylonien under det babylonisk-persiska väldet. Hans första stora test kommer när kung Belsassar begär att han ska tolka innebörden i en dröm som kungen haft och dessutom göra det utan att känna till drömmens innehåll. Daniel beskriver kungens dröm om en gigantisk staty och förklarar att figuren representerar fyra framtida riken som ska följa på varandra fram till den yttersta tiden och Messias upprättande av Guds rike på jorden. 

Nebukadnessar belönar Daniel med att göra honom till herre över Babels hövdingadöme och högste föreståndare för de vise i Babel. Daniel innehar därefter en hög ställning i den babyloniska regeringen i närmare 70 år, tills Babylon intas av det persiska riket. Daniel lyckas dock behålla sin position även under den persiske härskaren Darejaves. 

Resten av boken utgörs av en rad syner som Daniel har under åren 553-537 f Kr. De skildrar i symbolisk form ett antal stormakters uppgång och fall och leder alla fram till den sista tiden och det enda rike som kommer att bestå för alltid - det Gudsrike som Messias ("Människosonen") ska upprätta på jorden.

Inga kommentarer: