16 sep. 2010

Anden fyller oss med kraft

Stefan Swärd skriver i en krönika i Världen idag om att det kristna livet inte består av att leva efter vissa doktriner, utan att leva i Andens kraft och frambringa Andens frukt:
"Anden verkar i oss, så att vi blir Kristuslika i vår karaktär. Andens frukt är kärlek, barmhärtighet, godhet, tålamod och glädje. Men Anden är färskvara. Det behöver vara ett ständigt flöde i våra liv av det levande vattnet, som Anden är, en ständigt pågående andeuppfyllelse. Genom vår lydnad till Guds ord, vårt dagliga andaktsliv, vårt aktiva deltagande i församlingsgemenskapen – kan vi ständigt bli uppfyllda av Anden.
En kristen som inte ständigt på nytt blir uppfylld av Anden torkar in i sitt kristna liv, och samma sak händer med församlingar som inte lever i Andens uppfyllelse. Då blir vi griniga och lättirriterade, och fokuserar på fel saker.
Anden bekläder oss också med kraft. I 1 Korintierbrevet kapitel 12 läser vi om Andens gåvor. Det står att Gud vill använda alla lemmarna i Kristi kropp till att fungera i Andens gåvor. Det handlar om att leva i en övernaturlig dimension av det kristna livet. Andens gåvor är inget särskilt för pingstvänner eller karismatiska kristna, alla kristna är kallade att fungera i Andens gåvor.
Jesus sade att dessa tecken ska följa dem som tro, och de ska göra samma gärningar som han gjorde. I svensk kristenhet har det inte funnits något teologiskt avståndstagande mot Andens kraft och Andens gåvor, däremot har det funnits mycket av otro och cynism som har hindrat dessa dimensioner att fungera i vanliga församlingar."

Läs mer i Världen idag 

Inga kommentarer: