30 sep. 2010

rupebas morgonkoll den 1 oktober

Ärkebiskopen talade om alkohol
Kyrkans Tidning - "Förr var den enda alkohol som förknippades med församlingslivet nattvardsvinet, fortsatte Anders Wejryd. Sedan många år har läronämnden slagit fast att inte ens där behövs alkoholen, det viktiga är att det är dryck från vinstocken.
- Det finns antagligen heller inga läromässiga hinder mot att dricka vin efter sammanträden, på personalutfärder eller vid samkväm i församlingen - men det behöver inte vara klokt för det, sa Anders Wejryd."


Weideruds uppläxning av frikyrkliga är fördomsfull
Sten-Gunnar Hedin skriver i Dagen -  
"Valet 2010 blev en katastrof för Socialdemokraterna. Att valarbetare strax efter sammanbrottet uttrycker omåttlig frustration är förståeligt. Men att ta del av Broderskaparnas ordförande, Peter Weideruds, fördomsfulla pladder - betecknat valanalys - upplevs närmast frånstötande (Dagen 21/9). Genom att "örfila" medlemmarna i frikyrkan tror Weiderud att han hittat en nyckel till de frikyrkligas hjärtan. Alla har vi ju olika pedagogiska knep, men sug på den här formuleringen: "Den (frikyrkligheten) är fast i egen självtillräcklighet och att jaga ett eget självförverkligande." Är det Broderskaparnas sätt att söka djupare förtroende i de breda frikyrkolagren? Att hävda att frikyrkliga enbart bryr sig om plånboksfrågor och sin högst personliga tillfredsställelse?"

Inga kommentarer: