1 sep. 2010

Ny ledare för Frälsningsarmén i Sverige/Lettland

Generalen har utsett Överstelöjtnant Marie Willermark till ny ledare för Frälsningsarmén i Sverige/Lettland från den 1 februari 2011. Marie Willermark har sedan 2006 varit divisionschef för Ukraina med högkvarter i Kiev.

Inga kommentarer: