28 sep. 2010

rupebas morgonkoll den 28 september

Gud vill välsigna dig att ge mer
Stanley Sjöberg i Hemmets Vän
"Gud är beredd att välsigna ditt yrkesarbete med större framgångar så att du kan ge mer. Gud är beredd att välsigna din ekonomi så att du har allt vad du behöver och samtidigt kan ge mer."

Kyrkan i behov av kriskommission
Världen idag
"I dag inleds kyrkomötet där ett antal motioner rörande Svenska kyrkans liv och lära ska hanteras. Bland annat kräver ledamöter att vigselbeslutet om samkönade par rivs upp, att alkoholfritt vin tillhandahålls i nattvarden och att Svenska kyrkan arbetar mer aktivt för att hjälpa förföljda kristna i andra delar av världen."

Inga kommentarer: