16 feb. 2011

Katolsk Iphone-app för syndabekännelser

Enligt Guardian har katolska kyrkan godkänt en app* för Iphones där man kan bikta sig digitalt. I appen finns en rad frågor som man kan använda sig av i sin syndabekännelse. Bland annat finns frågan "Har du gjort dig skyldig till homosexuell aktivitet?"
Denna fråga har gjort representanter för hbt-rörelsen upprörda och de framhåller att appen bidrar till att skapa "neurotiska personer som skäms för vem de är."
Läs också i Dagen:
Katolska kyrkan öppnar för ny teknik vid bikt
Katolsk Iphone-app retar hbt-personer

*app betyder:  program för Iphone eller andra handdatorier

1 kommentar:

Teija sa...

Man kan inte bikta sig digitalt. Det är en app för att förbereda sig för bikt genom att göra en samvetsrannsakan. Varje katolsk bönbok innehåller en sådan och det är ett bra hjälpmedel för biktförberedelse. Nu finns alltså en sådan för Iphone. Själva bikten måste ske i enrum med en katolsk präst. Bikthemligheten är absolut och man kan alltså inte bikta sig via dator eller telefon.