22 feb. 2011

Stefan Gustavsson om helvetet

En debatt om synen på helvetet har initierats efter att Stefan Swärd, pastor och ledamot i SEA:s styrelse, gett tillkänna att han planerar skriva en bok i ämnet. För den intresserade har predikosajten Rom1017.se lagt upp ett föredrag av SEA:s generalsekreterare, Stefan Gustavsson, som tar upp frågan om tron på helvetet är förenlig med Guds kärlek.

Inga kommentarer: