21 feb. 2011

rupebas morgonkoll den 21 februari

Frälsningen har blivit stötande
Stefan Swärd i Världen idag - "Evangeliet om Jesus utmanar. Evangeliet handlar om synd och att vi är syndare. Problemet definieras tydligt. Syndens lön är döden. Hur vi än anstränger oss kan vi inte bli tillräckligt goda för att kunna leva i gemenskap med Gud, som är absolut helig och rättfärdig. Gud dömer synden. Syndaren ska en dag stå till svars för all sin synd. Det handlar då inte bara om de stora skurkarna som Pol Pot, Mao, Stalin och Hitler. Utan också om alla oss vanliga och ganska skötsamma, men som ändå har en självisk rot, som inte klarar av att älska Gud av hela vårt hjärta, som gärna tycker om grannen, släktingar och arbetskamrater, men vi kommer till korta när det gäller att älska vår nästa som oss själva."

Fy för frikyrkopastorer
Anders M i Sändaren - ""Frikyrkopastor" är tydligen det vanligaste skällsordet i socialdemokratiska politikerkretsar. I alla fall om man ska tro TV-serien "Drottningoffret". Det låter litet otidsenligt som kraftuttryck. Men eftersom serien ligger synnerligen väl i tiden i övrigt, kanske den återsepglar någotslags verklighet."

Nattvardssynen styr medlemskapet
Daniel Wärn i Dagen - "Pingströrelsens diskussion om medlemskap hör, som jag ser det, ihop med de utvecklingsstadier alla väckelserörelser går igenom. När väckelsens eld falnar blir församlingarna alltmer förvärldsligade, förkyrkligade och andligt sterila. Bara ett gudomligt ingripande kan förhindra att dagens frikyrkor blir en parentes i kyrkohistorien."

Inga kommentarer: