1 aug. 2014

"Ge inte djävulen något tillfälle"

"Ge inte djävulen något tillfälle" (Ef 4:27)
"Bedröva inte Guds Helige Ande" (Ef 4:30)

I Efesierbrevets fjärde kapitel möter oss två uppmaningar. Dels att inte ge djävulen något utrymme och dels att inte bedröva Guds Helige Ande. De två uppmaningarna hänger ihop:
-Då vi ger djävulen utrymme, bedrövar vi Guds Helige Ande.
-Då vi bedrövar Guds Helige Ande ger vi djävulen tillfälle att verka.

Vad kan det vara som bedrövar Guds Helige Ande och som ger djävulen tillfälle att verka?
I sammanhanget i det fjärde kapitlet får vi en del förslag.
-Genom vårt sätt att tala (vers 29)
-Genom vårt sätt att vara (vers 31)
-Genom att inte förlåta (vers 32)

Men det finns säkert många fler saker som bedrövar Guds Helige Ande. Här kommer några frågeställningar att fundera över och bearbeta:
-Tänk igenom och skriv ned saker i ditt liv som du tror bedrövar den Helige Ande?
- På vilket sätt berör det dig att vara medveten om att det finns saker i ditt liv som bedrövar den Helige Ande? Berör det dig mycket, något eller inte alls?
-Är du villig att göra något med dessa saker?
-Vad finns det för saker i ditt som bereder den Helige Ande glädje?
-Vad kan du göra för att stärka de sidorna?

/PB

Inga kommentarer: