1 okt. 2014

Förlåtelseboken


. 2

Innehållsförteckning:
Vem är Gud?. 2
Vad ska vi med förlåtelse till?. 4
Försoning med Gud. 5
Försoning med våra medmänniskor 5
Det är fullbordat – om Jesu försoningsverk på korset 7
Förlåten rämnade – vägen till Gud låg öppen. 7
Jag ger det av fri vilja. 7
”Må hans blod komma över oss och våra barn…släpp Barabbas fri”. 8
Som Fadern har sänt mig sänder jag er 9
Kristi kropp. 10
Blodomloppet 11
Det dubbla flödet 12
Att ta emot förlåtelse. 13
Synden kan så lätt bli en vana. 13
Vi syndar alla. 13
Det finns förlåtelse för allt 13
Det finns förlåtelse för allt, men akta er för synden. 14
Blodet vårt ”syndborttagningsmedel”. 15
Framdraget till tomtgränsen. 15
En gåva. 16
Att förlåta. 17
En död som hans. 18
Ett hjärtats beslut 19
Att släppa taget 20
Förlåtelsearbetet 21
Ibland är det nödvändigt att skilja lag. 22
Inte rättvisa men frihet 23
Förlåtelse eller förståelse. 23
Kan man bli sårad av Sanningen. 25
En sorg efter Guds hjärta. 27
Flytta gränser eller bekänna synd. 27
Bekänna synd inte sår 28
Sanningen ska göra er fria. 29
Vad är sanning?. 29
Kallade till frihet  - Till den friheten har Kristus frigjort oss. 31
Låt därför inget nytt slavok läggas på er 33
Tjuven kommer för att stjäla, ödelägga och förstöra – Jag har kommit för att ni ska ha liv, överflödande liv. 33
Epilog. 35


Inga kommentarer: