6 okt. 2014

GT 5 - Patriarktiden forts.

GT5 - Här kommer det femte avsnittet i höstens bibelskola om det Gamla Testamentet. Patriarktiden innehåller den spännande berättelsen om Abraham, Isak, Jakob och Josef. 

Patriarktiden omfattar tiden från då Abraham kommer till Kanaan och hur släkten till slut hamnar i Egypten. Detta avsnitt handlar om löftet till Abraham. Löftet om en son, ettstort folk och ett land.

Abrahams resa till det utlovade landet
Till varje kapitel finns det uppgifter för självstudier, samtal och fördjupning. Du är välkommen att lägga in dina svar eller kommentar till det tredje kapitlet som en kommentar till detta inlägg.

HÄR kan du ladda ned det femte kapitlet i pdf-form. GT5

HÄR kan du ladda ned en översikt över det Gamla Testamentet

HÄR kan du läsa mer om höstens bibelskolekursInga kommentarer: