25 dec. 2014

Friköpt från ett meningslöst liv!


Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.” (1 Pet 1:18)
 
Julen handlar om att Jesus kom till jorden. Men det är inte bara viktigt att veta att Jesus kom till jorden, det är lika viktigt att förstå varför Jesus kom till jorden.
Jesus förklarar själv varför, i det vi kallar ”Lilla Bibeln” (Joh 3:16). Han kom för att alla som tror på honom ska ha evigt liv och slippa gå under. Detta livet har två utgångar: gå under eller få ett evigt liv. Jesus kom för att ingen skulle behöva gå under. Han älskar varje människa så mycket att han vill ha varenda en med sig in i det eviga livet.
Men vem bestämmer vem som kommer att gå under och vem får ett evigt liv? Det bestämmer du själv. Dina val här i livet avgör din destination i evigheten. ”Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad” (Apg 2:21). Var och en bestämmer för sig själv.

Men låt oss gå tillbaka till den inledande bibelversen. Den börjar med orden ”ni vet ju..”, och tydligen visste de som tog emot brevet detta. De visste att de var friköpta från ett meningslöst liv. Detta är också ett svar på frågan varför Jesus kom till jorden. Versen säger också att det finns två slags liv:
- Ett meningslöst liv som vi ärver då vi föds första gången
- Möjligheten att friköpas från detta meningslösa liv och få ett meningsfullt liv då vi föds på nytt
Alla håller kanske inte med om att livet utan Jesus är ett meningslöst liv, men i Bibelns sätt att se det så är det faktiskt så. Vi kan på olika sätt försöka att ge livet någon form av mening genom relationer och framgång. Men till sin natur är det meningslöst. Vi föds som små hjälplösa människor, växer upp och försöker att skapa någon form av mening i tillvaron. En del lyckas bra i relationer och i affärer. Andra misslyckas totalt. Men oavsett om vi lyckas eller inte blir vi äldre och äldre och till slut blir vi kanske lika hjälplösa som vi var då vi föddes en gång. Och ingenting av det vi eventuellt lyckas tillägna oss av denna världens goda får vi ta med oss när vi dör.

Livet är till sin natur meningslöst. Men det goda budskapet är att vi kan bli friköpta från detta liv.
William Lane Craig, en av vår tids främsta apologeter, skriver i sin bok ”Till trons försvar” att till och med ateistiska tänkare och filosofer kommer fram till att livet är meningslöst, om inte Gud finns. Craig skriver: ”Många filosofer som Sartre och Albert Camus, har hävdat att om Gud inte existerar, då är livet absurt. Sartre och Camus såg visserligen inte detta som bevis för motsatsen, det vill säga att Gud existerar. I stället drog de slutsatsen att livet verkligen är absurt.” (sid.28).
Craig berättar vidare att den brittiske filosofen Bertrand Russel skrev att vi måste bygga våra liv på ”den orubbliga hopplöshetens fasta grund”. (sid.37)
Det kan se ut som om både kristna och ateister kan vara överens om att livet är meningslöst. Kristna har den fördelen att man tror att man kan bli friköpt från detta meningslösa liv.
Fortsättning följer

Inga kommentarer: