2 mars 2015

Jesus bidrar till ett bättre samhälle

Dagens Nyheter hade i söndags en artikel med ovanstående bild och rubrik. Du kan läsa artikeln HÄR. Jag reagerade omedelbart på rubriken.

Här är ingressen till artikeln: "Statistiken ger svar. Stämmer det att vi får ett bättre samhälle om fler människor utövar och praktiserar religion, så som de stora religiösa samfunden påstår? Tack vare nya omfattande data kan vi i dag besvara frågan – och svaret är nej. Människor i religiösa länder litar mindre på varandra, och korruptionen är högre, skriver Bo Rothstein."

Det påstås i artikeln att i religiösa länder, vad som nu menas med det, litar människorna på varandra mindre och att korruptionen är större än i icke-religiösa. Ett av de historiskt största icke-religiösa länderna är Ryssland. Jag kan inte förstå att man kan påstå att korruptionen är mindre där och att människorna litar mer på varnadra där än i Sverige (Om nu Sverige kan räknas som ett religiöst land).

Dessutom verkar det som om artikelförfattaren lever i tron att religion är ett entydigt begrepp. Sanningen är en helt annan. Religionerna står för helt olika saker och får helt olika konsekvenser.

Några av länderna med starkast åsiktsförtryck och kvinnoförtryck är extremt religiösa, men det handlar huvudsakligen om muslimska länder. De länder som har vuxit fram i en kristen kontext är däremot ofta starkt präglade av mänskliga rättigheter.

Artikelrubriken och artikeln som helhet utgår från fel utgångspunkter. Religion är inte ett entydigt begrepp. Det är möjligt att det går att finna belägg för att religion som sådan inte bidrar rill ett bättre samhälle, men det är utan tvekan så att tron på Jesus bidrar till ett bättre samhälle. Läs Nya Testamantet själv så får du se!

/PB

Inga kommentarer: