10 mars 2015

"När han såg deras tro..."

I dagens bibelläsning från Nya testamentet läser vi i Lukasevangeliets femte kapitel berättelsen om några män om bar fram en bår med en lam man till Jesus.

Det var många människor samlade, men mitt i folkvimlet la Jesus märke till dessa män, och när han såg deras tro helade han mannen. Vad hade hänt om Jesus inte hade sett tro hos männen? Vid andra tillfällen kan vi läsa att Jesus inte kunde göra några under i en by eftersom folket hade så lite tro.

Men här ser det ut som om männens tro förlöste något hos Jesus. Det verkar som om männens tro skapade utrymme för undret.

Vad händer om Jesus ser min tro? Vd händer om Jesus ser din tro?

/PB

Inga kommentarer: