28 mars 2015

Lärjungaträning

Dr. Charles Lake har i samarbete med Frälsningsarmén i USA utarbetat ett Lärjungaträningsprogram. För en del år sedan fick Rut och jag i uppdrag av dåvarande ledaren för Frälsningsarmén i Sverige att översätta programmet till svenska. Det gjorde vi och en del år senare såg vi till att det blev översatt till lettiska.

Nu har programmet blivit översatt också till norska och Rut och jag kommer i juni att ha en introduktionskurs för ledare i programmet. Visionen är att det till hösten ska starta Lärjungaträningsgrupper i många av kårerna i Norge.

Lärjungaträning är en av Frälsningsarméns mest centrala uppgifter. Jesus har bett oss göra alla folk till lärjungar och att lära dem allt vad Jesus lärde sina första lärjungar (Matt 28:19-20). Av missionsbefallningen kan vi förstå att lärjungar inte kommer till av sig självt. Någon måste göra dem.

För att kunna göra lärjungar måste vi först kanske ställa oss frågorna:
1 -Vad är en lärjunge? Hur definierar vi lärjungaskap? Vet vi inte vad vi ska göra är det svårt att lyda missionsbefallningen.
2 - Vad ska vi lära dem? Vad behöver en lärjunge veta? Vad måste en lärjunge tränas i?

Detta är frågor som vi kommer att ta upp i den inledande intoduktionskursen. Introduktionskursen kommer att hållas på Jelöy den 13-14 juni. Är du intresserad och vill veta mer om kursen kan du ta kontakr med Rut eller mig på info@rupeba.se.

I förordet till den engelska utgåvan skriver den dåvarande ledaren för Frälsningsarméns Centralterritorium i USA: "Jag har en dröm att varje troende i vår frälsningsarmégemeskap ska vara med på en kontinuerlig resa mot helgelse. Vårt arv är helgelse. Vi måste revitalisera det arvet i vår tid. Men hur gör vi för att utveckla en kristen karaktär - och inte bara tala om den? Här har vi nu en metod som fungerar."

HÄR kan du läsa informationen som gått ut till alla kårer i Norge.

/PB

Inga kommentarer: