2 jan. 2019

Abortstrid i Svenska missionsrådet - katolska kyrkan hotar lämna

- Sändaren -
Katolska kyrkan hotar med att lämna Svenska Missionsrådet om inte policyn ändras angående abort. Från Equmeniakyrkan finns ingen uttalad hållning i denna omdiskuterade fråga.

Det har uppstått en konflikt i Svenska Missionsrådet, SMR, angående inställningen i abortfrågan. Rådet har i sin policy för jämställdhet följande formulering:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

SMR samlar omkring 30 kristna samfund och organisationer som arbetar med biståndsverksamhet. Många av dem har en kritisk syn på just abort grundad i en konservativ bibelsyn.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: