19 jan. 2019

”Vi är innerligt trötta på att demoniseras”

- Debattartikel; Olof Edsinger och Bo Nyberg
Svenska Evangeliska Alliansen och Kristna friskolerådet-
Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, som med Vänsterpartiets välsignelse ska återinsätta Stefan Löfven, innehåller många okonventionella inslag. Ett av de mest anmärkningsvärda har ännu inte blivit så uppmärksammat – nämligen punkt 57 av 73 i den gemensamma överenskommelsen. Där kan man läsa att partierna avger följande löfte:

Ett etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska kontrolleras bättre. En utredning ska först definiera avgränsningar.
För de flesta sekulariserade svenskar är kanske inte detta så mycket att orda om. Än sen, liksom? De konfessionella friskolorna utgör bara 0,4 procent av Sveriges totalt 16 000 skolor, så ett stopp för nyetableringar borde väl inte göra så mycket till eller från?
Frågan är dock betydligt större än många tror. Först och främst tvekar vi inte att beskriva det som S, MP, C och L ägnar sig åt som en kvalificerad form av mobbning. Det räcker alltså inte att de religiösa friskolorna är få. Inte heller räcker det att de lever upp till den svenska skolans läroplan – inklusive att hålla isär konfessionella inslag och undervisande moment.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: