26 jan. 2019

Jesu Ande talar i hela Skriften

- Svenska Evangeliska Alliansen -
Det finns en fara i att gradera olika delar av Skriften som mer eller mindre värdefulla, eller som mer eller mindre Jesu ord. SEA:s Olof Edsinger utmanar en hållning som har brett ut sig i delar av den västerländska kristenheten.

" Att umgås med den heliga Skrift är därmed detsamma som att umgås med honom själv. Att ta avstånd från Skriften är detsamma som att distansera sig från honom som talar."

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: