5 jan. 2019

Inför söndagen - VÄRLDENS LJUS

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 49:5-7, 2 Kor 4:3-6, Joh 8:12 och Matt 2:1-12 (som läses varje år), Ps 72:10-15

Anledningen till att de vise männen kallas visa, är att de sökte efter Jesus och när de fann honom böjde sig och tillbad honom - Det är vishet att tillbe och lova Gud.

När de vise männen kommer har det gått en tid sedan Jesu födelse. Familjen bor i ett hus, antagligen i Betlehem (se Matt 2:11 som refererar till "huset"). Jesus hade blivit omskuren på åttonde dagen (Luk 2:21). De har också varit i templet för Marias rening (Luk 2:22-38), enligt Moses lag (3 Mos 12:2-8) skedde detta fyrtio dagar efter födseln.

Vi vet att de vise männen kom från öster. Deras besök och värdiga mottagande hos Herodes den Store i Jerusalem, tyder på att de var högt uppsatta män i sitt land. Att de frågar sig för var de ska finna Jesus verkar indikera att de inte var bekanta med området, vilket tyder på att de kom långväga ifrån. Kom de från Babylon var det en sträcka på hundra mil, och det kan vara det dubbla om de kom från Persiska viken.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: