16 aug. 2011

Dags att Sverige samtalar om abort

Världen idag skriver på ledarplats:
"Å ena sidan: I veckan har man kunnat se en bil rulla omkring på Stockholms gator med foto på ett aborterat barn. Metoden används vanligen bara av sexindustrin och handlar förstås om att man vill visa något som medier inte vill släppa in i sina kanaler. Bakom initiativet står MRO, människorätt för ofödda.
Skälet är enkelt. MRO ser abort som dödande av mänskligt liv och vill visa hur det i verkligheten ser ut, för att avskräcka kvinnor att göra abort.

Å andra sidan: Tystnaden är frapperande från statens sida. Antalet aborter ökar i Sverige, men någon statistik över orsakerna till detta förs inte. Inte heller blir till exempel föräldrar informerade när minderåriga flickor genomgår en abort. Deras integritet skyddas av lagen, men ställs därmed också helt ensamma i både beslut och i bärandet av beslutets konsekvenser – trots att lagen på många andra områden förklarar dem för unga för att vara kapabla att klara det ansvaret i så unga år."

Inga kommentarer: