31 aug. 2011

rupebas morgonkoll den 31 augusti

rupebas morgonkoll

Är begreppet ”kristen” förbrukat?

Dagen - "Att kalla alla olika grupperingar för "kristna" har blivit så vanligt att det knappt betyder något längre. Och nog finns det inte bättre beskrivningar av de som följer Jesus, skriver Bo Lundin."

Den politiserade kyrkan
Världen idag - "Den 1 januari år 2000 trädde separationen mellan staten och Svenska kyrkan i kraft. I praktiken finns det dock en del kvarlevor av den tidigare relationen som fortfarande bidrar till att upprätthålla statskyrkosystemet. Den tydligaste kvarlevan är de politiska nomineringsgrupperna. Att politiska partier ställer upp i kyrkovalen är i högsta grad osunt."
Israel kan inte ersättas med kyrkan
Dagen - "Det finns en uppdelning inom den evangelikala delen av kristenheten i synen på Israel. Allt fler tycks tyvärr anamma ersättningsteologins synsätt, skriver Sven Nilsson."

”Moral alternativ till ekonomiska krisen”
Världen idag - "Politikerna har abdikerat, medan börshandlarna tagit över både den ekonomiska och politiska makten. Så ser bakgrunden ut till dagens globala ekonomiska kris, menar ekonomijournalisten Bengt Göransson. I ett samtal med Siewert Öholm talar han om behovet av att tänka på mer än pengar, även på börsen."

Inga kommentarer: