8 aug. 2011

Från bloggvärlden

Tala mer om arvsynden!

Ängelsholmspastorn Mikael Karlendal skriver på sin blogg om att vi behöver talar mer om arvssynden. Han skriver:
"Det finns vissa ord och begrepp som det inte är värt att kämpa för. Dit hör alldeles uppenbart begrepp som ”kristen höger” och fundamentalist. Men ett ord som dock förtjänar att lyftas fram ur glömskan är följande:
När stora katastrofer och saker som kan karaktäriseras som onda handlingar inträffar, är det aldrig lätt att finna de rätta orden och definitivt inte i snabba intervjusituationer. Därför kan jag inte bedöma vad den norske biskop som intervjuats i tidningen Dagen egentligen vill ha sagt. Det finns dock i sammanhanget god anledning till att lyfta fram behovet av en mer tydlig kristen förkunnelse om arvsynd och vad det innebär."
Läs mer>

Inga kommentarer: