24 aug. 2011

Kongress i Prag nästa år!

Frälsningsarmén kommer nästa år att hålla en Europeisk kongress i Prag den 12-14 oktober. Kongressen har som underrubrik: Vi går framåt i förtröstan, enhet och i den Helige Andes kraft.
General Linda Bond kommer att leda kongressen och soldater från hela Europa kommer att strömma till. Det kommer även att bli en gemensam kongresskör där deltagare från alla europeiska länder är välkomna att delta.

Inga kommentarer: