26 aug. 2011

Omänsklig utsortering


Johan Lundell är general­sekreterare för Ja till Livet. 

Johan Lundell skriver i Världen idag:

"Albert Einstein noterade
en gång att dumhet var att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Många av oss ler igenkännande när vi hör citatet. Sedan gör vi själva om våra misstag. Gång efter gång. Och ensamma om det är vi inte.
Den ena delen av den utmärkta utställningen ”(O)mänskligt”, vars höstturné startar i Uppsala 3 september, handlar om ”en tid då rasbiologiska idéer växte sig starka i Sverige - en tid då människor sorterades bort och utsattes för övergrepp”. Den andra delen av utställningen tillägnas ”en tid då svenska myndigheter, forskare och politiker låg bakom steriliseringar av tusentals människor för att förhindra att arvsanlag som ansågs dåliga spreds vidare.”
Två utmärkta frågor som utställningen ställer till besökarna är ”Vad kan vi lära av vår historia? Hur såg synen på människor ut då?”. Hur kommer det sig att man inte berör dagens utsortering, som ökar alltmer i både vårt land och i våra grannländer?
I dag föds färre barn med Downs syndrom än någonsin tidigare. I valfrihetens namn satsar landstingen hundratals miljoner kronor – dina och mina pengar – på utvidgad fosterdiagnostik, där de oföddas nackspalt mäts, med det specifika syftet att hitta dem med en kromosom mer.

Att försöka sätta ord på denna skallgång är närmast omöjligt men det ord som ligger närmast är eugenik, rashygien. Ordet tillskrivs Charles Darwins kusin Francis Galton och hans syfte var att ”befria framtida generationer från genetiskt överförda handikapp”. Hans teorier blev början till socialdarwinismen och de kommande utrensningarna.
Nu, anno 2011, vore det rimligt att visa avsmak för socialdarwinismens idé om att, med Darwins egna ord, ”förbättra den mänskliga rasen”, som påhejad av makarna Myrdal resulterade i decennier av tvångssteriliseringar, denna skamfläck i svensk modern historia.
Ändå ökar politiker och företag möjligheten att sortera bort människor med oönskade egenskaper mer än någonsin tidigare. Förut tvångssteriliserades kvinnorna; nu är det deras ofödda som är målet.
Vad gör vi åt detta? Vad gör du?"

Inga kommentarer: