13 aug. 2011

Kom för att diska men blev ledare

Maija Kyntäjä har mött den akuta nödens ansikten i matköer, på härbärgen och i fängelse. Foto: Niklas Nabb

VASA. För 24 år sedan fann Maija Kyntäjä sin plats i Frälsningsarmen. Nu går hon i pension som fältsergeant och kårledare.

Läs mer i Vasabladet (Finland)

Inga kommentarer: