10 feb. 2012

Morgonkoll 10/2

rupebas morgonkoll den tionde februari
Morgonkollen idag handlar om det hotade Israel, situationen för de kristna i Syrien samt om den annalkande söndagen, Äktenskapets dag.

Israel hotas återigen av utplåning
Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "När hotet från muslimska ledare, allt starkare uttalas om att det judiska folket ska utplånas, då måste Israel få vårt stöd i opinionsbildning, i Europaparlamentet och inom FN. Israel som nation och judarna som folk, måste ges vårt stöd i Sveriges kyrkor, i den teologiska utbildningen, bland ungdomarna i olika grupper, skriver Stanley Sjöberg."

Kristna räds uppror i Syrien
Svenska Dagbladet - "Men i inbördeskrigets Syrien räds många kristna konsekvenserna av ett våldsamt uppror, följderna i ett maktvakuum och risken att militanta islamister tar makten."

Äktenskapet är värt att fira!
Lukas Berggrens skriver i Världen idag - "Söndag närmast före Alla hjärtans dag firas sedan 2007 Äktenskapets dag. Nu på söndag – den 12 februari – är det alltså dags. Det är ett initiativ från Svenska evangeliska alliansen (SEA) som firas i kyrkor runt om i landet. Syftet med dagen är att lyfta fram Guds tanke med äktenskapet i församlingens mitt. I vår tid finns det särskilda behov av det.
I Matteus 19:4-6 står det: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
Jesus lyckas säga många kontroversiella saker i det här sammanhanget. Det mesta av det han säger krockar fullständigt med det sekulariserade Sveriges syn på äktenskap, familj, sex och relationer. Den som vill ta Jesu ord på allvar blir därför ofta kontroversiell i den här typen av frågor.
"

Inga kommentarer: