13 feb. 2012

Morgonkoll 13/2

rupebas morgonkoll den trettonde februari
Svenska Dagbladet berättar om de förändrade läsvanor som följer det snabba informationsflödet och hur det påverkar oss.
Ulf Ekman ställer frågan hur vi egentligen läser Bibeln då våra värderingar så lätt kan förändras.

Försök läsa hela texten om du kan
Svenska Dagbladet - "STÖRNINGSRISK Det sägs att vi aldrig levt i en så distraherande tidsålder som nu. Mobiluppkopplingar, läsplattor och snabba informationsflöden påverkar inte bara vårt sätt att läsa utan också hjärnans funktioner och vår förmåga till djup och lång koncentration. Men hur alarmerande är det?
Du har just börjat läsa dagens understreckare. Var läser du den? Sitter du i din favoritfåtölj i ett tyst vardagsrum? Eller sitter du på tunnelbanan, omgiven av människor och röster? Är texten tryckt i dagens pappersversion av Svenska Dagbladet? Eller flimrar den förbi på din smarta telefon, innan du stänger fönstret och pekar dig vidare? Kanske läser du artikeln på en datorskärm på kontoret, med fyra andra webbläsarfönster öppna, ett par högljutt samtalande kollegor bakom dig och en plingande mobil som konkurrens för din uppmärksamhet?
Hallå, läser du ens?
"

Läser vi Bibeln, egentligen?
Ulf Ekman i Världen idag - "När Marcus Birro nämnde helvetet i en tidningskrönika fick han en storm emot sig, från kristna. Alltså, sådana som uppenbarligen inte tror på helvetet. Intressant! Inte minst med tanke på att Bibeln, Jesus, Paulus och kyrkan i alla sekler förkunnat både himlens och helvetets existens och faran med att vår själ kan gå förlorad. Något som delar av svensk modern frikyrklighet verkar bry sig föga om.
Detta pekar på en något skrämmande tendens, nämligen att negligera vad Bibeln egentligen säger. Antingen av okunnighet eller av klåda, vill man fingra på och ändra på allt så att det stämmer med våra redan bestämda uppfattningar. Frågan är om inte okunnigheten i Bibeln och de grundläggande kristna dogmerna börjar bli skrämmande hög ibland oss.  Ett av skälen för det, är nog rent ointresse bland kristna. Man är helt enkelt inte intresserad av sådant som inte omedelbart kan användas praktiskt eller är lättillgängligt och underhållande
."

Högsta Domstolen förbjuder kommunpolitiker att bedja!
Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Bideford är en region i sydvästra England där man i Devon kommunstyrelse haft som tradition att inleda förhandlingarna med gemensam bön. Nu har Högsta Domstolen beslutat att förbjuda gemensam bön i samband med kommunpolitikernas sammanträden. Domen i Högsta Domstolen förväntas bli tillämpad i hela England och i Wales. Nyheten har fått stor uppmärksamhet. Förbudet grundar sig på ateisternas krav på frihet från religion.
Det är en tragik att Europa vänder sig allt mer bort från Gud. Begreppet religionsfrihet framhålls allt mer som en frihet från religion och inte frihet för var och en att tillämpa sin tro
."

Inga kommentarer: