4 nov. 2014

GT9 - Domartiden

GT9 - Här kommer det nionde avsnittet i höstens bibelskola om det Gamla Testamentet. 

I detta avsnitt läser vi om judarnas etablering i det förlovade landet. Övergången från att ha varit ett nomadfolk till att bli fastboende och leva av det marken gav. Detta medförde nya frestelser som att vända sig till fruktbarhetsgudarna som dyrkades i landet...
Här möter vi hjältar som Gideon, Debora och Samuel.
Gideon väljer ut 300 soldater

HÄR   kan du ladda ned det nionde kapitlet i pdf-form. GT9
HÄR   kan du ladda ned en översikt över det Gamla Testamentet
HÄR   kan du läsa mer om höstens bibelskolekurs
Inga kommentarer: