10 nov. 2014

När djävulen gjorde självmål

I söndags var vi hemma i Moss. Jag vet inte när vi var hemma sist en söndag. Men det är flera månader sedan. Naturligtvis gick jag på gudstjänst på vår "hemkår".

Det var kårens fanjunkare som predikade. Han utgick från temat: "När ni samlas har var och en något att ge... (1 Kor 14:26). Han talade om att det var "när ni samlas" som man hämtade kraft. Det var "när ni samlas" som nådegåvorna kom i funktion (1 Kor 12). I de första sju kapitlen i Apostlagärningarna finner vi många gånger uttrycket "när de kom tillsammans" och liknande uttryck. Det var här det hände. Det var ifrån de samlingarna man hämtade kraft.

Då de första lärjungarna mötte motstånd och fått förbudet att inte mer förkunna offentligt "kom de tillsammans för att be" och "När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord." 

Djävulen såg naturligtvis de kristna fick kraft av "att komma samman" och tänkte ut en plan att skingra de kristna, så att de inte kunde komma samman så ofta. Planen var att starta en förföljelse mot de kristna, så de måste fly bort från Jerusalem och samlingarna där. "Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien." (Apg 8:1).

Fram till dess hade kristendomen bara varit en lokal väckelserörelse i Jerusalem, men genom förföljelsen spreds den ut över landet och Jesu ord förverkligades: "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8).

Det som djävulen tänkt skulle få väckelsen att avta, blev det som spred väckelsen över hela landet, ja över hela världen. Där gjorde djävulen verkligen ett självmål!

Inga kommentarer: