1 nov. 2014

Internationella böndagen för den förföljda kyrkan 1-2 november

Dagens största ouppmärksammade berättelse är att mer än 100 miljoner
kristna över hela världen förföljs för sin tro på herren Jesus Kristus.
Dagligen fängslas, misshandlas och till och med dödas kristna i Eritrea,
Nigeria, Indien, Pakistan, Sudan, Sri Lanka och många andra länder.

Det säger Godfrey Yogarajah, direktor för Evangeliska Världsalliansens Religionsfrihetskommission, i samband med Internationella böndagen för den förföljda kyrkan som äger rum 1-2 november.

 Läs mer på SEA:s hemsida

(IDOP=International Day Of Prayer)

Inga kommentarer: