18 nov. 2014

Mer än en metafor?

"Andlig krigföring är mer än en metafor, men vad är egentligen en metafor? Enligt tolka.se är det “ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat begrepp som liknar det ursprungliga”.

Åtskilliga metaforer har använts för att beskriva gemensamt kristet liv. I Nya testamentet liknas församlingen vid: hjorden för vilken Jesus är Herden (Johannes 10:16), Kristus kropp, där Jesus är huvudet (Romarbrevet 12:5), ett tempel där Jesus är hörnstenen (1 Petrus brev 2:4, 5), ett rike där Jesus är kung (Kolosserbrevet 1:12, 13), en brud vars brudgum är Jesus (Efesier- brevet 5:25-32). Frälsningssoldater är naturligtvis särskilt intresserade av Bibelns hänvisningar till församlingen som “Guds armé” (1 Krönikeboken 12:12).

Är detta uttryck en metafor? Författaren Anthony Castle tror inte det. “Om vi är en metaforisk armé i ett metaforiskt krig”, skriver han, “då är vi inte en verklig armé och detta är inte ett krig.” 


Från "En armé på knä" av Janet Munn och Stephen Court.
Du kan ladda ned boken gratis HÄR..

Inga kommentarer: