20 feb. 2015

"...på vars grund ni står..."

De första verserna i 1 Korintierbrevet 15 talar om att vi står på evangeliets grund. Vi har tagit emot det (evangeliet), vi står på den grunden och vi blir frälsta genom det.

Vår kristna tro bygger på Guds ord och genom det blir vi frälsta. Det är faktiskt så att vår tillit till Guds Ord avgör vår andliga status.

Vi kan inte bli frälsta om vi inte tror på Guds Ord. Det är bara genom Bibeln som vi kan få information om att Jesus dog på korset för att vi skulle bli frälsta. Om vi tror på Ordet och på löftena i Ordet kan vi bli frälsta. Om vi inte tror på löftet om frälsning kan vi inte bli frälsta.

I våra dagar finns det många som sår tvivel på att Guds Ord verkligen är Guds Ord. Om vi är tveksamma i vår tillit till Guds Ord, måste vi även vara tveksamma till vår egen frälsning. Om vi tror till 50 procent att Gud står bakom sitt ord, kan vi bara med 50 procents säkerhet hoppas att vi är frälsta.

Hur kan vi ta emot förlåtelse för våra synder? Bara genom att tro att Guds löften i Bibeln om förlåtelse är sanna. Om vi är tveksamma till Guds Ords tillförlitlighet måste vi också vara tveksamma till vår egen förlåtelse. Vår tillit till Bibeln avgör vår andliga status och om vi kan ta emot det Gud lovar.

"Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria."
 (Joh 8:31-32)

Inga kommentarer: