14 feb. 2015

Tidig söndagsmorgon i Stockholm den 15 februari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Denna veckorevy innehåller: Undervisning på Officersskolan, Årssamling för Officersbarnens förening, Sjunga trio med Samuel Ljungblahd.

Officersskolans kadetter och lärare
Under den gångna veckan har Rut och jag undervisat en del på Officersskolan. Rut har undervisat om Själavård och jag har undervisat om Gamla Testamentet. Det är alltid en inspiration att möta kadetterna.

I veckoslutet har vi varit lediga och företog en tur till Stockholm. Där fick vi tillfälle att umgås med yngste sonen och hans familj.

JP håller föredrag
Vi var även med om den årliga samlingen för Officersbarnens förening. Man kan konstatera att Officersbarnen har vuxit upp och inte längre kan betraktas som barn. Rut och jag tillhörde de yngre deltagarna på samlingen. Då jag var tretton år var vi flera som intensivt längtade att bli fjorton så att vi skulle tillåtas vara med på dessa samlingar. På den tiden var Officersbarnen fortfarande barn. Jag skulle tro att det är ungefär samma Officersbarn som samlas nuförtiden, men de har hunnit bli femtio år äldre. Speciella gäster denna samling var Chefsekreteraren JP och hans hustru Karin, som var elev på Folkhögskolan för trettio år sedan då vi var lärare där.

Samuel Ljungblahd
I dag på söndagsmorgonen ska vi följa med yngste sonen och hans familj till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Det är där de är medlemmar. Då kommer Samuel Ljungblahd att sjunga. Vet ni om att Rut och jag har sjungit trio med Samuel? Det var för många år sedan. Kåren i Vårby Gård hade inbjudit Rut och mig som talare till deras Kick-off-söndag. Samuel Ljungblahd jobbade då i ett team på den kåren så vi inbjöd Samuel att sjunga trio tillsammans med oss. Efter den gången har ingen bett Rut och mig att sjunga trio tillsammans med Samuel. Jag vet inte riktigt varför. Så dåligt sjunger väl inte Samuel ändå?

Efter gudstjänsten börjar den långa återfärden tillbaka till Jelöy och en ny spännande vecka.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: