26 feb. 2015

Släpp mitt folk!!!

Under veckan har vi läst det många gånger, vi som läser den dagliga bibelläsningen från Gamla Testamentet.

Gång på gång hör vi Moses säga det till Farao: "Släpp mitt folk!"

Folket hade varit slavar i generationer. De flesta trodde säkert inte att det fanns något alternativ. Det var så det var att leva som israelit i Egypten. Slaveri från morgon till kväll. Men Gud hade hört och sett! (2 Mos 3:7). Och Gud sände Moses för att befria folket.

Det kanske inte är så väldigt annorlunda idag. Världen är verkligen i den ondes våld (1 Joh :5:19). Det är inte svårt att tro på det då vi följer med i dagens nyheter. Människor lever i slaveri på många olika sätt också i vårt land. Det kan vara slaveri under alkohol, avundsjuka, meningslösthet, materialism, jämförelse, oförlåtelse. Ja, listan kan göras lång.

Vi är kallade att vara en befrielsesarmé som sätter människor fria från det som binder och förslavar dem. Befriade från ett meningslöst liv!

Men då folket, mot alla odds, hade vunnit sin frihet, fastnade de i öknen. De var fria, men friheten var inte det överflödande liv som Gud hade talat om, då han målade upp sin plan för slavarna i Egypten. I öknen hade man kanske inte så stor glädje av sin frihet. Det hände till och med att man längtade tillbaka till slaveriet.

Man kan kanske till och med uppleva detsamma som kristen. Man kan se tillbaka på en frälsningsupplevelse där man blev befriad från det gamla livet och född på nytt. Men sen har man kanske fastnat på vägen till det förlovade landet och vant sig vid att kristenlivet ska vara som i öknen: torrt, meningslöst och enformigt.

Men Gud har inte befriat oss för att vi ska leva som ökenkristna. Det finns mer! Jesus kom för att vi skulle få liv. Men inte bara liv, utan liv i överflöd! (Joh 10:10). Låt inte satan lura dig på överflödet. Låt honom inte lura dig att tro att ökenliv är det naturliga för en kristen.

Det finns mera! Till slut fick slavfolket uppleva att Herrens ord om ett land, ett liv i överflöd av välsignelser var en realitet. Det finns mera!

"Han har välsignat oss med all den andliga välsignelsen som finns i himmelsen" ((Ef.1:3)

Släpp mitt folk. Eller som det heter på engelska "Let my people go". Du kan lyssna på louis Armstrong som framför sången ,ed samma namn. Lyssna HÄR>>>


Inga kommentarer: