9 apr. 2015

Född på nytt

Man kan inte se Guds rike om man inte är född på nytt. Guds rike finns där hela tiden runt oss som en annorlunda verklighet, men vi kan inte se det förrän vi blir födda på nytt.

Man kan inte lära sig att se Guds rike genom en teoritisk kurs på en teologisk högskola. Det finns bara ett sätt att kunna se den verklighet som heter Guds rike. Det är genom att bli född på nytt.

Det är det Jesus talar om i samtalet med Nikodemus: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Joh 3:3).

Förändringen då en människa blir frälst, född på nytt, liknar Jesus med den enorma förändringen då en människa föds som ett spädbarn. Innan barnet föds har det funnits till i ganska många månader. Det har funnits där i mammans inre. Världen utanför mamman har existerat hela tiden med barnet kan inte se det. Ja, det kan väl egentligen inte se någonting där det ligger i mörker. Men så plötsligt är det dags att födas. Barnet kommer ut i en ny verklighet, slår upp ögonen, och kan pötsligt se det som barnet tidigare inte kunde se. Och Jesus säger att på samma sätt är det då en människa blir född på nytt.


Det finns många som inte är pånyttfödda som uttalar sig om Guds rike i den offentliga debatten. Enligt Jesu definition talar de, ibland till och med tvärsäkert, om saker de aldrig sett.

Men hur blir man då född på nytt? I pånyttfödelsen finns det något som vi måste göra, vår del. Då vi gör vår del gör Jesus sin del. Vår del beskrivs tydligt i Romarbrevet 10:9-10 (FB). Vi måste göra två saker. Tro att Jesus har stått upp från de döda och lever idag, och bekänna Jesus som Herre i vårt liv. Då vi gör det, gör Jesus sin del. Han föder oss på nytt!

Jesus hälsar oss välkomna in i en ny verklighet som vi inte kunnat se förut. Och sedan får vi leva i den nya verkligheten.

(Kommentar vid läsningen av Johannes 3, som är dagens text i den dagliga bibelläsningen. Det kommer mer...)

/PB

Inga kommentarer: