29 apr. 2015

Frälsningsarmén ger katastrofhjälp efter jordbävningen i Nepal

- My Newsdesk -”Vi har påbörjat arbetet att möta basala, brådskande behov som tak över huvudet, mat, vatten och andra nödvändigheter.
Vi ber alla att be för Nepals folk.” säger William Mockabee, ansvarig för Frälsningsarméns Internationella Katastrofhjälp.

Frälsningsarmén bygger just nu upp ett åtgärdsprogram, som leds av personal ifrån grannlandet Indien och stöttas av Frälsningsarméns internationella Katastrofteam från London. Personal därifrån har nu anlänt till Nepal för att försäkra sig om och utröna hur ett samarbete med andra hjälporganisationer kan organiserats på bästa sätt.

Frälsningsamén har funnit I Nepal sedan 2009. Personal satte efter jordbävningen omgående igång med den mest nödvändigaste hjälpen, tak över huvudet , vatten och mat. Frälsningsarmén är också själva drabbade och ledarna för arbetet i området såg sitt hus förstöras och är nu som många andra tvingade att bo utomhus."

Läs också på Frälsningsarméns internationella hemsida HÄR.

Inga kommentarer: