12 apr. 2015

Tommy Dahlman får ta emot falska anklagelser i dagspressen

(Bilden: Urklipp ur Svenska Dagbladet)
I flera av söndagens dagstidningar basunerar man ut med feta rubriker att Tommy Dahlman säger att homosexuella hamnar i helvetet och att homosexualtitet är en synd.

I Svenska Dagbladet läser man rubriken "Homosexualitet är en synd", och klickar man in sig på artikeln finner man rubriken i ännu större bokstäver "Homosexuella hamnar i helvetet". Läser man sedan artikeln finns det inget sådant citat av Tommy Dahlman och läser man den artikel i Dagen som man hänvisar till finns det inte heller där något sådant uttalande av Dahlman, fastän rubriken är satt med citationstecken. Jag är inte säker på om Svenska Dagbladet avsiktigt far med osanning, eller om det bara är frestelsen att formulera en smaskig rubrik som blev för stor.

Det hade varit lika orimligt att påstå att Tommy Dahlman sagt att "Heterosexuella hamnar i helvetet". Det kan gott vara möjligt att det finns heterosexuella som hamnar i helvetet, men det är naturligtvis helt orimligt att påstå att alla heterosxuella hamnar i helvetet bara för att de är heterosexuella. Det kanske möjligtvis kan gälla de heterosexuella som använder sin sexualitet till skada för sig själv, andra eller sin relation till Gud.

Det är ingen synd att vara heterosexuell, så länge man inte missbrukar sin sexuella läggning.
Det är ingen synd att vara kleptoman, om man inte stjäl.
Det är ingen synd att vara pyroman om man inte anlägger bränder.
Det är ingen synd att vara homosexuell om man inte missbrukar sin sexualitet.

Vad Tommy Dahlman egentligen säger i artikeln är att utlevd homosexualitet är synd.
Ordet homosexuell förekommer inte i Bibeln, men då Bibeln säger att det är synd om en man ligger med en man som en man ligger med en kvinna, så är det svårt att komma till en annan slutsats än till att utlevda homosexuella handlingar är synd, om man nu tror på Bibeln. Vem som sedan hamnar i helvetet och vem som slipper, det avgör till slut Gud själv.

/PB

Inga kommentarer: