16 apr. 2015

Vad menar egentligen biskop Modéus?

Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver biskopen i Linköping Martin Modéus ett genmäle till det 22  pingspastorer tidigare skrivit i Dagen. Ämnet för de 22 pingspastorernas artikel var Bibelns syn på homosexualitet. Artikeln väckte stor uppmärksamhet i dagspressen.

Biskop Modéus markerar att han har en annan syn än de 22 pingstpastorerna. Utgångspunkten för biskopens artikel är Gud kärlek. Han skriver: "I Bibeln kan vi läsa om Guds aldrig sinande kärlek till människan. All kärlek kommer från Gud och är en Guds gåva."

Jag tror att vi är många som håller med biskopen om Guds aldrig sinande kärlek till oss. Det är verkligen sant. Men även om Gud har en stor kärlek till var och en av oss, är det inte säkert att han älskar eller tycker om det vi gör. Jag tror till och med att de flesta av oss gör många saker som Gud inte älskar eller vill sanktionera. Den förälder som aldrig talar om för sitt barn vad som är rätt eller fel kan knappast betecknas som en kärlekfull förälder, snarare är den föräldern kärlekslös. Förälderns uppgift är att se till att barnen inte gör val som kan förstöra hela livet för dem.

Biskop Modéus skriver att all kärlek kommer från Gud, och det är säkert riktigt att Gud är kärlekens ursprung. Men om jag är otrogen mot min hustru av kärlek till en eller flera andra kvinnor är jag inte säker på att det är Gud som ligger bakom den kärleken.

Artikeln avslutas med orden "Det avgörande är kärleken, och kyrkan ska stå på kärlekens sida. Låt det inte råda några missförstånd om den saken." Det låter nästan om om biskopen menar att det är kärleken som avgör om en handling är rätt eller fel. Eller är sanning, rätt och fel begrepp som inte längre får plats i kyrkan. Om en 20-årig man och en fjortonårig flicka är kära i varandra är det då OK för dem att ha sex med varandra? Lagen är emot det, men var står kyrkan? Är det avgörande kärlek här också och kan man räkna med att kyrkan står på kärlekens sida? Eller om en man är kär i tre olika kvinnor som alla tre är kära i mannen, är det OK att de gifter sig i kyrkans ögon? Kommer kyrkan även där att stå på kärlekens sida?

Biskop Modéus skriver också: "Utifrån en allt djupare förståelse av denna vision har den kristna teologin genom historien kontinuerligt reviderat våra bilder av vad det är att vara kristen och människa. Teologi är ingen död disciplin, Guds ord är inte dött, och den helige Ande ger genom historien människan, kyrkan och samhället en ständigt djupare förståelse av vad det är att vara människa i samklang med skapelse och Gud."

Är det berömvärt att kyrkan ändrar uppfattning för att rätta in sig i det som är politiskt korrekt i tiden.
Det var inte länge sedan som samkönade äktenskap var något otänkbart. Svenska kyrkan var också emot samkönade äktenskap. Hade den Helige Ande inte kunnat tala om för kyrkan vad som var rätt i denna fråga innan det hade blivit politiskt korrekt. Men jag har mindre respekt för en kyrka (jag talar inte bara om den svenska kyrkan) som förändrar teologin i takt med, eller snarare så fort som möjligt efter, att det har blivit politskt korrekt.

I ovanstående citat ser det ut som om biskop Modéus har uppfattningen att han har en djupare förståelse i denna fråga än de 22 pingstpastorerna. Eller att Svenska kyrkan har en djupare förståelse än man har i den afrikanska Mekane Yesus-kyrkan med 6 miljoner medlemmar. Den kyrkan tog starkt avstånd från Svenska Kyrkan då den tog beslut om en välignelseakt för samkönade par. Är det så?

/Peter Baronowsky

Inga kommentarer: