16 juni 2016

NT-BOKEN del 2 - Apostlagärningarna

Boken är på 133 sidor i A5-format. Det kommer efterhand att bli möjligt att köpa den som ett studiehäfte. Nu kan du få den som e-bok.


Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:31-32).

Det händer något med oss då vi läser Guds Ord. Vi lär känna Gud och hur han tänker.

Den här boken ingår i serien NT-boken och behandlar Apostlagärningarna.

Boken består av två delar, del 2A är en genomgång av Apostlagärningarna kapitel för kapitel, och del 2B tar upp speciella teman som behandlas i Apostlagärningarna.

Del 2A
Till varje kapitel finns det en kortare andakt och ett mannakorn att tugga på under dagen. Därefter finns det en avdelning med rubriken ÖVERSIKT–KOMMENTAR -TILL EFTERTANKE.

Del 2A kan användas som andaktsbok, för självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Men kom ihåg att läsa Bibeln samtidigt som du läser denna bok. För det finns speciella löften knutna till bibelordet:
Salig är den…som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord daga och natt” (Psalm 1:1-2).
Bibelhänvisningarna är hämtade från Folkbibeln om intet annat anges.

Del 2B
Del 2B tar upp olika teman från Apostlagärningarna. Den är speciellt tillrättalagt att användas i gruppsamtal, men kan även användas för egna studier.
 

Inga kommentarer: