30 juni 2016

Varm, kall eller mittemellan?

«TA TEMPEN PÅ TERRITORIET VÅRT!»
Ruts tal under den Skandinaviska kongressen i Oslo, juni 2016

Når jeg fikk oppdraget å si noe om dette tema tenkte jeg umiddelbart:
Hvordan må
ler man åndelig liv?
- Er vi varme? er vi kalle? eller er vi lunkne?
Jeg har egentlig ikke lyst å måle - Der er allerede så mange som gjerne måler. Der er en masse termometermennesker der ute, termometermennesker, som bare henger på veggen og måler og rapporterer om tilstanden i Frelsesarmeen – oftest rapporterer de om hvor lav temperaturen er i armeen – negative rapporter!
Jeg vil ikke være et termometermenneske, men et termostatmenneske, et menneske som ikke bare måler temperaturen, men som er med å regulerer, som er med å forvandler den åndelige temperaturen, slik at den blir som Gud vil ha den. Og jeg ønsker at alle disse passive termometermenneskene også skulle bli forvandlet til termostatmennesker.

Jeg har sett...

Vi reiser mye i hele dette territoriet i vår tjeneste, og jeg har sett en del. Jeg har sett
      De varme – de som brenner for evangeliet og gir sine liv helt og fullt for Guds sak
      De kalle – de som åpent trasser Guds vilje for sine liv
      De lunkne – de likegyldige, de som er med, uten å egentlig være med, de som ikke bryr seg om hvordan det går for Guds rike i denne verden i dag
Og jeg stiller spørsmålet:
     
     Hvordan ser det ut i korpset mitt? Hvordan ser det ut i livet mitt?
      Er jeg varm? - brenner jeg for evangeliet og gir mitt liv helt og fullt for Guds sak?
      … er jeg kall?lever jeg i åpent motstand mot Guds vilje for mitt liv
      eller er jeg lunken? – er jeg med, uten å egentlig være med?
Der er håp for de kalle og de varme, men for de lunkne, de likegyldige er der ikke mye håp – Se til at du er enten kall eller varm … Gud vil at du skal velge side!
Vi lever i en tid, i en verd, som preges av utrygghet, uro, krig, fortrykk, ødeleggelse. Det er kalt der ute i verden nå…
Gud trenger en Frelsesarme som ikke bare måler temperaturen rundt seg, men som fungerer som en termostat. Har vi den kraften? Lever vi så nær til ilden i Jesu hjerte at en gnist av hans ild får spre seg gjennom våre liv?

Jeg har sett mange ting i Frelsesarmeen under året som gått. Jeg har sett
      Mye smerte
      Mye kamp
      Hvordan fiendens lumske angrep har satt dype sår i mange av våre offiserer og soldater
      Hvordan synden har fått herje, og ødelegge enkelte individer, felleskap og relasjoner ja hele korps
Men jeg har også sett
      Seier og glede, når mennesker har fått sine liv forvandlet gjennom frelsen i Jesus
      Nyfødte åndelige barn som har begynt å vandre på troens vei
      Jeg har sett frafalne komme tilbake til Herren og fornyelse hos mange.
      Jeg har sett de gamle soldatene som holder ut og trofast står på sin post år etter år
      Jeg har sett de unge offiserene som brenner av entusiasme for Guds rike og som sakte, men stadig vinner ny mark
      Jeg har sett kjemper, krigere i Guds rike, som midt under fiendens angrep har holdt ut, stått fast og vunnet seier.

Er jeg varm, er jeg kall eller er jeg lunken? Er du varm, er du kall eller er du lunken?

Jeg har sett, men jeg har også hørt, hva mennesker rundt om i territoriet tror at Gud vil si til Frelsesarmeen

I sør har noen hørt Gud si:
      : «Jeg skulle ønske at jeg kunne få gå foran deg, slik at jeg kan rydde veien, ikke bare gå bak deg og reise deg opp når du faller…»
I nord har noen hørt:
      «La Jesus igjen bli sentrum i deres arbeid.
      «Kom tilbake til det som dere gjorde så bra i begynnelsen – å føre mennesker til korsets fot»
      Dere har ikke lyttet oppmerksomt på mitt Ord … men kompromisset for å få Ordet til å si det som passer deres egne tanker.
      Kom ydmykt tilbake til meg og mitt Ord og dere skal få oppleve min herlighet. En underfull glede venter dere.
      Stå stadig på mitt Ord. Les det. Lær det å kjenne. Lær det utenat.
I vest har noen hørt
      Jeg vet hva du har gått igjennom, men du har holdt ut og ikke forlatt menigheten
      Jeg ser din frykt … en frykt som får deg til å sitte rolig da jeg ber deg gå videre … Du tør ikke å gå ut av båten når jeg strekker ut mine armer mot deg og sier «Kom». Hvis andre tar et skritt ut av båten blir du aggressiv, for det truer din verden. Men vær ikke redd, mitt elskede barn, jeg ser at du lengter. Åpne deg for lengselen…«Følg meg»
I øst har noen hørt
Jeg vil se mine barn jeg vil at de skal komme ut av sin fasade.
Jeg vil se dem sitte på mitt fang og la seg elske av meg, og la meg bære dem, og deres byrder. At de vil slippe meg inn i sine smerter og sine sår.
For jeg vil rense sårene, jeg vil rense mine barn. Ja, jeg vil rense min brud, for jeg kommer snart»

Hvordan måler/mæter man liv…åndelig liv?

Ja, ikke med vare seg termometra eller termostat.

Men der er en målestokk – Bibelen, Guds ord.
Guds Ord er ikke et gummistrikk som man kan strekke og tøye etter behag. Ordet er en målestokk som står fast
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. (Hebr. 4:12)
Ønsker vi å vite om vi er varme eller kalle eller lunkne må vi måle oss mot Bibelen
Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.” (Johannes 8:31-32)
Jeg lengter etter å se en Frelsesarme som reiser seg å går. En Frelsesarme i Skandinavia som igjen lar Jesus være sentrum i alt hva vi gjør! Jesus, han er svaret for vår verd i dag!
Jeg lengter etter å se alle oss 785 skandinaviske offiserer enda sterkere leve ut det løftet vi en gang gav, om å tjene Jesus helhjertet, og å gjøre menneskers frelse til vår høyeste prioritet – ikke så lenge vi er i aktiv tjeneste, men så lenge vi lever.
Jeg lengter etter å få se alle oss 9.402 skandinaviske frelsessoldater og alle tilhørige, helhjertet følge Jesus, la Jesus og hans Ord være vårt sentrum – Glohete, fordi vi lever i hans nærhet! 
Jeg lengter etter å få se en blods- og ildsarme som forkynner frelse i Jesu blod og som tjener i den hellige ånds kraft. Glohete, fordi de lever i hans nærhet!

Er du varm? Er du kall? Er du lunken?

Jesus vil at du skal brenne for ham og han kaller på deg nå. Han sier:
o   Til noen - Kom tilbake til meg!
o   Til noen - Kom tilbake til mitt Ord!
o   Til noen - Frykt ikke!
o   Til noen - Stol på meg! Stol på mitt Ord!


o   Til alle - Følg meg! La din Gud bestemme veien – La Jesus får regjere!

Inga kommentarer: