1 juni 2016

Satan är ute efter att ödelägga din tro!

Ett budskap till dem vars tro prövas
David Wilkerson, Juni 2010

"Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön" (Hebreerbrevet 10:35). Om du är en kristen är du i ett våldsamt krig. Faktum är att du är i en strid på liv och död för din tro. Satan har bestämt sig för att ödelägga och krossa alla Guds utvaldas tro. Och ju starkare tro du har, desto större kommer hans attack att vara mot den.
   Du förstår, orubblig tro på Herren gör helvetet rasande. Inget utgör ett större hot mot Satans kungadöme än en kristen som står fast i tron. Varför? Det är genom tro och trons lösgjorda kraft som Satans kungadöme underkuvas. Genom tro föds rättfärdighet och släcks demoniska eldar. Guds löften vinns och lejonens munnar stängs.
   Genom tro undkommer Guds trofasta svärdseggen. Ur svaghet görs de starka. De blir modiga i strid och driver djävulens armé på flykten. De uthärdar hån, slag, stening. Om de sitter i fängelse sjunger de. Tron håller helt enkelt dem vid liv som äger den!
   Paulus varnade Timoteus att i tider av prövningar skulle några kasta bort sin tro: "Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron" (1 Timoteus 1:19). Han tillade att Satan skulle försöka "förvända så tron hos somliga" (2 Timoteus 2:18). Därför förmanade Paulus Timoteus att föra en beslutsam kamp, "rustad med tro och med ett gott samvete" (1 Timoteus 1:19).
   Aposteln Petrus kom under en våldsam attack mot sin tro. Hans förtröstan på Jesus gjorde helvetet så rasande att Satan begärde tillstånd att sålla honom för att se om han skulle stå. "Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete; men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder" (Lukas 22:31-32).
   Några som läser detta budskap är i sina livs stormar....

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: