18 juli 2016

Almedalen 2016: Rätten att häda - islamkritik och det öppna samhället

I samhällsdebatten påstås det att islamkritik gynnar främlingsfientlighet. Samtidigt är många muslimer och ex-muslimer tvingade att leva under hot pga kritik mot övertygelser inom muslimska sammanhang. Vilken rätt att häda har svenska muslimer? Kan islamkritik ge en mer konstruktiv religionsdebatt?

Inga kommentarer: