12 juli 2016

Sållade heliga

David Wilkerson - December  2010

Herren sade, “Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete; men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder" (Lukas 22:31-32).

 När Jesus vandrade på jorden kände han alltför väl till ondskans våldsamma krafter. Satan kom med vartenda vapen i helvetet för att sålla Kristi lärjungar. Och han kom för att fresta Jesus också.

Jag tror inte någon av oss någonsin skulle kunna till fullo förstå den enorma konflikt som rasar i det andliga riket. Inte heller skulle vi kunna inse hur fast besluten djävulen är att förgöra sådana lärjungar som Petrus. Han har målat en måltavla på ryggen på varje troende vars hjärta är fast beslutat att följa Kristus.

Så här är det: Vid något tillfälle i vår kristna vandring korsar vi det jag kallar ”lydnadslinjen”. Det är när vi i våra hjärtan bestämmer oss för att gå hela vägen med Herren. Vi inser att det inte finns något i denna värld som håller fast oss, och vi beslutar oss för att lyda Guds Ord på alla sätt och vad det än må kosta.

Ögonblicket då vi korsar den linjen – stunden då vi träder in i ett liv av lydnad och beroende av Kristus, fast beslutna att aldrig gå tillbaka – sätter vi igång alla larmklockor i helvetet. Varför? Vi har blivit ett hot mot mörkrets rike. Därför blir vi en måltavla för varje furste och väldighet. Lidanden, stormfloder och prövningar kommer som ett förtärande test av tron.

Kanske du en gång i tiden var en halvhjärtad Kristi efterföljare. Du älskade honom men du var inte helt och fullt överlåten till honom. Kanske du ville följa dina egna ambitioner. Du hade dragit upp linjerna för dina egna planer i stället för att söka att följa hans kallelse för och ledning i ditt liv.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: